De klanten van Human Affairs zijn organisaties waar professionals werken. Denk daarbij aan organisaties waarin (beleids-) adviseurs, accountants, advocaten en salesprofessionals werkzaam zijn. Het zijn vooral ook organisaties die professioneel willen zijn en waar ze van hun medewerkers verwachten dat ze zich professioneel opstellen.

Een professional is voor mij iemand die:

  • Proactief is
  • Zelfkennis heeft en hier nog iedere keer verder in wil ontwikkelen (‘Knowing Oneself’)
  • Accepteert dat hij dat zelf moet doen, maar dat niet alleen hoeft te doen
  • Vertrouwen geeft en vertrouwen krijgt

Wat zie ik als een professioneel bedrijf:

  • Er werken professionals (zie hierboven)
  • De leiding van de organisatie is continue op zoek naar het optimum in de balans tussen klant- en marktontwikkelingen en de wijze waarop de eigen organisatie is ingericht en georganiseerd.
  • De leiding is zich bewust van het belang van transparante communicatie.

Deze organisaties zijn in staat om kansen te zien en kansen te benutten.